Jönköpings kommun

Om webbplatsen

Webbplatsen för Filmfestivalen i Jönköping är en av Jönköpings kommun webbplatser. Målet är att presentera filmfestivalen, de filmer som visas och de evenemang som ordnas.

Cookies

Den här webbplatsen använder temporära, sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien tillfälligt på din dator. Temporära cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

En cookie är en liten textfil som sparas på webbanvändarens enhet (t.ex. dator). Filen innehåller information som gör det möjligt att på olika sätt förbättra för användarna vid besök på en webbplats.

Våra cookies

 • sv-cookie-consent (sv-internal-sv-cookie-consent) - Lagrar cookie-samtycke.
 • JSESSIONID (sv-internal-JSESSIONID) - Cookien används för att knyta användaren till en session (ditt besök). Sessionen används sedan av Sitevision (vår webbplatsform) till en mängd olika saker knutna till användaren.
 • svsession_ (sv-internal-svsession) - Används av inloggningsfunktionen Secure cookie.
 • _ga_123 - En egen cookie som vi, Jönköpings kommun, sätter. Vi använder Google Tag Manager som system för att sätta upp en server och filtrerar data direkt till vår egen server. Med andra ord så tar vi bort eller maskar personuppgifter direkt vid anropet på webbplatsen. Data skickas till en server som står i Sverige. Denna data säkerhetsställer att det vi skickar vidare till analysverktyget Google Analytics 4 är så pass filtrerad att den är ”ren” i sammanhanget. Google samlar alltså inte in data utan bara behandlar den data vi föder den med.

Så här hanterar Jönköpings kommun personuppgifter, jonkoping.se Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet

Jönköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Du kan kontakta oss om

 • du hittar innehåll som inte är tillgängligt för dig
 • vill rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
 • du upptäcker problem
 • eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Vi vill gärna veta var problemen finns! Du kan du meddela oss genom att:

 • fylla i formuläret nedan
 • skicka e-post till kontaktcenter@jonkoping.se
 • ringa vårt kontaktcenter 036-10 50 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Länk till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning med hjälp av webbriktlinjer.se/testa

Webbplatsen publicerades i maj 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 november 2019.

Kontaktformulär

Jag har hittat material på filmfestivalens webbplats som inte är tillgängligt och som jag tycker ni ska åtgärda.Jag vill beställa material som ligger filmfestivalens webbplats och som inte är tillgängligt, men jag vill ha det i tillgänglig form.

Beskriv materialet (pdf, bild med mera), eventuell rubrik samt var materialet finns på webbplatsen

Din e-postadress behövs endast för att skicka material eller ge återkoppling om en anmälan om inte tillgängligt material. Uppgiften raderas när du fått svar. Du kan också anmäla en brist anonymt.